Επανορθωτική Χειρουργική

 
 
Μέσω της Επανορθωτικής Χειρουργικής, ο Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Γεώργιος Κόκκαλης με ιατρείο στο Χαλάνδρι, αποκαθιστά συγγενικές ή άλλες ανωμαλίες που έχουν δημιουργηθεί λόγω τραυμάτων, αφαίρεσης όγκων, εγκαυμάτων κ.α. με στόχο την αρμονία των αναλογιών του προσώπου αλλά και του σώματος. Κατά την διάρκεια της προεγχειρητικής συνεδρίας, ενημερώνεται αναλυτικά ο ενδιαφερόμενος από τον ιατρό για τη διαδικασία αλλά και για τη μετεγχειρητική περίοδο.
 
 

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

 
 
Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Γεώργιος Κόκκαλης
 
 
 
 
Η ανάπλαση του μαστού, του συμβόλου της θηλυκότητας της γυναίκας, είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πλαστικής χειρουργικής. Σκοπός είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση, σωματικά και ψυχολογικά, της ήδη επηρεασμένης ψυχολογικά από την νόσο και τη μαστεκτομή ασθενούς μας. Καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία μιας αποκατάστασης είναι η υπομονή και επιμονή του ιατρού και της ασθενούς, αλλά και η ανάπτυξη σχέσης κατανόησης και συμπάθειας μεταξύ τους. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποκατάστασης του μαστού ανάλογα με το είδος της μαστεκτομής (ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή, μερική μαστεκτομή, τμηματεκτομή) και την ποιότητα του δέρματος από την προηγηθείσα ακτινοθεραπεία. Ο χρόνος αποκατάστασης, μπορεί να είναι άμεσος μετά την μαστεκτομή ή μετά το πέρας της μετεγχειρητικής θεραπείας, χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας.
 
 
 
 
 
Οι κυριότεροι τρόποι αποκατάστασης είναι η χρησιμοποίηση διατατών του δέρματος και μονίμων ενθεμάτων ή οι ίδιοι ιστοί της γυναίκας με τη μεταφορά τους από άλλο σημείο του σώματός της αλλά και ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων. Προαπαιτείται η ενημέρωση της ασθενούς για τις μεθόδους αποκατάστασης του μαστού, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων εκάστης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η προληπτική μαστεκτομή και αποκατάσταση σε γυναίκες που έχουν αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου στο μέλλον, είναι πια συνηθισμένη τακτική. Η προληπτική αφαίρεση των μαστών, απαιτεί αναλυτική συζήτηση του μαστολόγου, του πλαστικού χειρουργού και της ασθενούς για την αναγκαιότητά της.
 

ΑΠΛΑΣΙΑ - ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

 
 
Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Γεώργιος Κόκκαλης
 
 
 
 
Είναι μια συγγενoύς αιτιολογίας ατελή ανάπτυξη των μαστών. Η αποκατάστασή της, απαιτεί συνήθως ένα συνδυασμό διατάσεων του δέρματος και μόνιμων ενθεμάτων σιλικόνης ως και τη χρησιμοποίηση μερικές φορές μυών που λαμβάνονται δια μεταφοράς τους από την ράχη.
 
 
 
 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ POLAND

 
 
Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Γεώργιος Κόκκαλης
 
 
 
 
Είναι η ατελής ανάπτυξη του ενός ή και των δυο μαστών με υποπλασία ή απλασία των μυών του θωρακικού τοιχώματος. Η αποκατάσταση διενεργείται με τη χρήση μυών από την ράχη και ενθεμάτων σιλικόνης σε ένα με δύο χρόνους.
 
 
 
 
 


 
 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ

 
 
Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Γεώργιος Κόκκαλης
 
 
 
 
Μετά την αιδoιεκτομή για καρκίνο προκύπτει μεγάλο ιστικό έλλειμα το οποίο δύναται να αποκατασταθεί με διαφόρους μεθόδους μεταφοράς δέρματος από τους παρακείμενους ιστούς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των χειλέων και της γύρω περινεϊκής περιοχής, επιτρέποντας έτσι τη ταχύτερη επούλωση της περιοχής του αιδοίου και τη γρήγορη αρχή της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας.
 
 
 
 
 


 
 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

 
 
 
Η αποκατάσταση ιστικών ελλειμμάτων που προκύπτουν μετά από εκτομή των όγκων αυτής της περιοχής του σώματος αποτελεί μία πρόκληση στην Πλαστική Χειρουργική, διότι εκτός της αισθητικής χρειάζεται και η λειτουργική αποκατάσταση. Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει με διάφορες απλές τεχνικές όπως με δερματικά μοσχεύματα αλλά και πιο σύνθετες όπως με δερματικούς κρημνούς ή τη μεταφορά ιστών από άλλες περιοχές του σώματος με μικροχειρουργικές μεθόδους με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου.